Bronnen

Aarsen, J. (2013). Folder 6. Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen. Achtergronden en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten basisonderwijs. Uitgave van Stichting lezen.

Akkermans, M. (2016). Mam, zal ik jou voorlezen? onderwijsondersteunend handelen op het gebied van taal. Geraadpleegd op 1 maart 2022 via www.research.hanze.nl.

Bosch, J. (2021). Dit is het effect van voorlezen. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.marant.nl.

Dam, B. van. (datum onbekend). Belangrijke uitgangspunten voor ouderbetrokkenheid voor allochtone ouders. Geraadpleegd op 1 maart 2022 via www.schoolaanzet.nl.

Duurzaam onderwijs. (2016). De kracht van voorlezen. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.duurzaamonderwijs.com.

Filipiak, P. (2020). Taaltips voor thuis. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.wij-leren.nl.

Gerrits, E., P.A.M., & Borgers, M. (2017). Handboek taalontwikkelingsstoornissen. Coutinho.

Lindenberg-Meijerman, C. (2010). Logopedie en leerkracht. Noordhoff.

Paul, H., Van den Brand, A., Bacchini, S., Dekkers, R., Hofstede, D., Markenstein, C., Meijer, H., Pullens, T. (2018). Portaal. Praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs. Coutinho.

Stichting lezen. (2021). Meer voorlezen, beter in taal. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.lezen.nl.

Stichting lezen. (2021). Vooral vrouwen en ouders gemotiveerd tot voorlezen. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.lezen.nl.

Stichting lezen. (2021). Voorlezen: boost voor taal en lezen. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.lezen.nl.

Stichting lezen. (2021). Een vroege start met voorlezen loont en verdient vervolg. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.lezen.nl.

Stichting lezen. (2021). Tweetaligheid overwegend gunstig voor ontwikkeling. Geraadpleegd op 6 maart 2022 via www.lezen.nl.

Van Eijkeren, M. (2020). Pedagogisch-didactisch begeleiden. ThiemeMeulenhoff.

Van Koeven, E., & Smits, A. (2021). Rijke taal. Boom.